Tag Archive for: corect

Fii vs Fi

Se foloseste fii doar la imperativ afirmativ (fii cuminte) si la conjunctiv afirmativ sau negativ (sa fii punctual / sa nu fii trist).

In toate celelalte situatii, se foloseste fi

Aveti

...    Continuare >>